Taxi Aruk Sambas - Travel Terpercaya

RM. 100/Orang
Taxi Aruk Sambas PP

RM. 200/Orang
Taxi Pontianak Aruk

Menirima Penitipan Barang – Dokumen
Dan Sebagainya…

SETIAP HARI

Pukul 07.00 WIB
Pukul 11.00 WIB
Pukul 15.00 WIB
Pukul 19.00 WIB

Ingin Memesan Taxi Aruk ke Sambas?

WhatsApp Sekarang Juga…